Novinky

 Vážení rodiče,

 

na základě množství vznesených dotazů ohledně distanční výuky a vzdělávání v ZUŠ Vám níže uvádíme způsob, jak může dle MŠMT škola postupovat v oblasti úplaty za vzdělávání v době zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole.

 

Otázky a odpovědi k distanční výuce

Základní umělecká škola má v době uzavření školy povinnost poskytovat žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola informuje rodiče o zahájení distanční výuky.

 

Jaké mohou nastat možnosti?

1. Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálku.

Mezi školou a žákem probíhá komunikace přes zvolenou komunikační platformu, žák plní zadané úkoly dle svých individuálních možností či možností rodiny. Žákovi je poskytována průběžná zpětná vazba, škola jej hodnotí pouze formativně. Vzdělávání probíhá dle ŠVP tak, aby požadavky na žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné v domácím prostředí žáka. Úplata za vzdělávání se v tomto případě nevrací. Žák zůstává dále žákem školy. 

2. Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školy.

Zákonní zástupci informovali školu a žáka z distanční výuky omluví. Zákonní zástupci nemají možnost spolupracovat se školou a zajišťovat vzdělávání na dálku. Žák však zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací.  Žák zůstává dále žákem školy. 

3. Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereaguje.

Na základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi nemá v době distančního vzdělávání kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

4. Žák ukončí vzdělávání v ZUŠ.

Zákonní zástupci informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení k rukám vedení školy. Pokud bude žák chtít od září nového školního roku opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky č. 71/2005, o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Aktuální mimořádnou situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák v takovém případě není dále hodnocen na vysvědčení.

 

                                                                                        Mgr. Zdeňka Křížková, ředitelka školy

 

Novinky

article thumbnail Vážení rodiče,   na základě množství vznesených dotazů ohledně distanční výuky a vzdělávání v ZUŠ Vám níže uvádíme způsob, jak může dle MŠMT škola postupovat v oblasti úplaty za vzdělávání v době...
article thumbnailVážení rodiče a milí žáci, na základě zhoršení epidemiologické situace a nového nařízení vlády je s platností od středy 14. 10. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání v ZUŠ bez výjimky. Škola...
article thumbnailVe čtvrtek se naši tanečníci zúčastnili Krajské postupové přehlídky dětských skupin scénického tance v Ústí nad Orlicí, kde si vytančili tři ocenění a dokonce nominaci na postup do celostátní...

Klasifikace

QR kód

Školský portál