Novinky

Milí rodiče a žáci Základní umělecké školy Králíky,

 

na základě nového vyhlášení MŠMT a stanovení harmonogramu pro znovuotevření škol vám s radostí oznamujeme, že od pondělí 11. května 2020 opět otevíráme školu našim žákům k prezenční formě vzdělávání. Dle nejaktuálnějších informací by žáci naší školy mohli začít navštěvovat nejen individuální výuku v hudebním oboru, ale dále i hodiny skupinové/kolektivní výuky v počtu max. do 15 žáků ve všech oborech.

Vzhledem k tomu, že na naši školu již byla zaslána metodika z MŠMT, která je pro nás v této době zásadním dokumentem a která zároveň popisuje zejména hygienická opatření a zásady ochrany zdraví žáků a učitelů na pracovišti po znovuotevření škol, byli jsme nuceni učinit jistá opatření a úpravy ve formě vzdělávání některých předmětů a oborů.

Od pondělí 11. 5. vám s jistotou nabízíme možnost navštěvovat v budově naší školy a dále i na odloučeném pracovišti v Červené Vodě individuální hodiny výuky hry na nástroj a sólového zpěvu v hudebním oboru. V tomto oboru bude výuka dále realizována také v předmětech komorní hra, komorní zpěv a soubor zobcových fléten. Na obou pracovištích však nebude probíhat prezenční vzdělávání v kolektivních hudebních předmětech, kde nemůžeme žákům a pedagogům zajistit dostatečné prostory pro lavice a odstupy mezi účastníky vzdělávání ve všech ročnících. V předmětech přípravná hudební výchova, hudební nauka, sborový zpěv, orchestrální hra a čtyřruční hra bude výuka probíhat nadále distančně až do konce školního roku (tj. do 30. 6. 2020.)

S platností od pondělí 11. 5. vám dále nabízíme prezenční vzdělávání také ve výtvarném a tanečním oboru. Výuka výtvarného oboru bude realizována beze změny ve všech ročnících a skupinách v počtu max. do 15 žáků či dále ve skupinách v počtu dle vašeho zájmu. V tanečním oboru připravujeme zejména z důvodu zachování dostatečného prostoru mezi žáky ve vzdělávání drobné úpravy. Rádi bychom vás vzdělávali v menších skupinách žáků v kombinaci s prezenční a distanční formou vzdělávání.

O všech těchto změnách vás budou informovat naši vyučující příslušných oborů a předmětů, kteří zejména rodiče našich žáků seznámí i s potřebnými dokumenty, které je potřeba před nástupem do výuky zajistit a seznámí vás také během týdne s pokyny dodržování hygienických opatření a zásad ochrany zdraví při vzdělávání.

O všech těchto možnostech jednáme a jsou nadále ve stádiu posledních příprav. Prezenční forma vzdělávání bude na ZUŠ Králíky však i po tomto termínu nadále probíhat společně s distančním vzděláváním. 

Věřím, že nadále budeme hledat vstřícná řešení, která umožní prezenčně vzdělávat co nejvíce žáků nejen v naší ZUŠ, ale i dále na jiných školách.

Těším se, že se společně již brzy setkáme nejen ve výuce, ale třeba i na nějaké možné menší kulturní akci.

S přáním všeho dobrého a stále pevného zdraví

 

Mgr. Zdeňka Křížková, ředitelka školy

Novinky

article thumbnailVážení rodiče a zájemci o studium na naší škole, od konce měsíce dubna začínáme přijímat Vaše žádosti – přihlášky nových žáků ke studiu na Základní umělecké škole Králíky pro školní rok 2020/2021....
article thumbnailMilí rodiče a žáci Základní umělecké školy Králíky,   na základě nového vyhlášení MŠMT a stanovení harmonogramu pro znovuotevření škol vám s radostí oznamujeme, že od pondělí 11. května 2020 opět...
article thumbnailSŠUP Ústí nad Orlicí - obor design oděvů i pro tento rok vyhlásila soutěž Mladý módní tvůrce 2019/2020. Velice nás těší, že odborná porota vybrala ze 48 účastníků soutěže 14 finalistů, mezi kterými...
article thumbnailV úterý 10. 3. 2020 se v Základní umělecké škole Alfonse Muchy Letohrad konalo okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, kterého se za naši školu účastnili Jan Bartik ve hře na...

Klasifikace

QR kód

Školský portál