Novinky

Novinky

Ve čtvrtek 28. března 2019 se pod záštitou ZUŠ Příbor konal v pořadí již 3. ročník klavírní soutěžní přehlídky "Pianoforte per tutti" aneb klavír pro všechny, která je určena žákům základních uměleckých škol. K účasti v této soutěži se poprvé v letošním školním roce přihlásily dvě naše žákyně, a to Karla Šaríková a Yen Nhi Nguyenová (obě ze třídy paní učitelky Sylvy Bartikové, dipl. um.). Jejich klavírní program, který si pro tuto soutěž speciálně připravily, byl odbornou porotou velmi kladně ohodnocen. Obě naše klavíristky za své skladby a vystoupení získaly v nemalé konkurenci v příslušných věkových kategoriích stříbrné pásmo.

Karla Šaríková (I. kategorie) - stříbrné pásmo

Yen Nhi Nguyenová (III. kategorie) - stříbrné pásmo 

Velmi si ceníme tohoto úspěchu i pedagogické práce paní učitelky Sylvy Bartikové. Přejeme jim, ať je klavír stále baví a dělá jim i nadále jen samou radost :-)

 

Přijměte pozvání a závěrečné Absolventské koncerty a Absolventské výstavy žáků Základní umělecké školy Králíky. Ve čtvrtek 16. května, 23. května a dále v úterý 28. května se můžete těšit na Absolventské koncerty v podání žáků hudebního oboru, které se budou konat v prostorách Evropského domu Králíky vždy od 18:30 hodin. Součástí prvních dvou koncertů budou také vernisáže Absolventské výstavy prací žáků výtvarného oboru z Králík pod vedením akad. mal. Marie Karenové. 

Během koncertů se Vám postupně přestaví tito absolventi:

Julie Cinková - klavír (ze třídy Mgr. Olgy Zajacové), Hana Dolečková - klavír (ze třídy Mgr. Zdeňky Křížkové), Marie Juránková - klavír (ze třídy Sylvy Bartikové, dipl. um.), Adéla Růčková - klavír (ze třídy Mgr. Zdeňky Křížkové), Anna Revúsová - housle (ze třídy MgA. Bohuslava Mimry), Matouš Dostál - kytara (ze třídy Jaroslava Rendla, DiS.), Michal Konč - kytara (ze třídy PaedDr. Jiřího Tomáška), Mirka Trlicová - kytara (ze třídy Jaroslava Rendla, DiS.), Šárka Kučerová - zobcová flétna (ze třídy Mgr. Denisy Hejtmanské), Hana Valičková - příčná flétna (ze třídy Ing. Jana Kováře) a Matěj Votava - trubka (ze třídy Bc. Milana Fogla).

Své závěrečné výtvarné práce budou zároveň s nimi v prvních dvou termínech vystavovat:

Anna Brůnová, Marie Juránková, Michal Konč a Martin Petera.

Těšíme se na Vaši návštěvu :-)

Máme šikovné klavíristky!!!

V sobotu 13. dubna 2019 se opět naše dvě žákyně Karla Šaríková (9 let) a Yen Nhi Nguyenová (11 let) pod vedením paní učitelky Sylvy Bartikové dipl. um. zúčastnily další soutěže. Tentokrát se jednalo o 22. ročník mezinárodní klavírní soutěže "Karlovarská růžička", kterou organizovala tamní ZUŠ. Karla i Yen Nhi si v nelehké konkurenci vyhrály tato krásná umístění:

Karla Šaríková (2. kategorie) - čestné uznání

Yen Nhi Nguyenová (3. kategorie) - 3. místo

Moc gratulujeme oběma klavíristkám i paní učitelce k dalšímu úspěchu.  Takových jen a jen více :-)

Ve středu 3. dubna 2019 se v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí konala v pořadí již 36. krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance, do které se za naši školu přihlásili žáci tanečního oboru pod vedením Mgr. Soni Paskerové a Michaely Musilové. Ze čtyř choreografií, které jsme do této přehlídky na naši ZUŠ vyslali, byly oceněny tři, a to:

OPOUŠTĚNÍ A ODPUŠTĚNÍ (4.A ročník, chor. Soňa Paskerová), která dostala ocenění za emocionální naplnění tématu a vnímavou skupinovou práci.

TABULA RASA (7.A ročník+II.stupeň, chor. Michaela Musilová), která dostala ocenění za taneční kompozici a zvládnutou techniku.

RÁČEK (4.ročník, chor. Iva Musilová), která dostala ocenění za stylizaci námětu a čistotu provedení.

Gratulujeme nejen žákům, ale i jejich paním učitelkám k tomuto úspěchu. :-)

Koncem měsíce dubna zaznamela naše škola další úspěch. Vojta Dvořáček ze třídy PaedDr. Jiřího Tomáška se poprvé účastnil Česko - Slovenské kytarové soutěže Fernanda Sora ve Frýdku Místku, kde ve II. kategorii získal za své vystoupení účastnický diplom. Gratulujeme.

Novinky

article thumbnailPřijměte pozvání a závěrečné Absolventské koncerty a Absolventské výstavy žáků Základní umělecké školy Králíky. Ve čtvrtek 16. května, 23. května a dále v úterý 28. května se můžete těšit na...
article thumbnailKoncem měsíce dubna zaznamela naše škola další úspěch. Vojta Dvořáček ze třídy PaedDr. Jiřího Tomáška se poprvé účastnil Česko - Slovenské kytarové soutěže Fernanda Sora ve Frýdku Místku, kde ve...
article thumbnailJsme rádi, že se Vám můžeme pochlubit dalším úspěchem naší bývalé žákyně - klarinetistky Natálie Hrdové. Natálie absolvovala na naší škole před dvěma lety I. stupeň vzdělávání ve hře na klarinet u...
article thumbnailMáme šikovné klavíristky!!! V sobotu 13. dubna 2019 se opět naše dvě žákyně Karla Šaríková (9 let) a Yen Nhi Nguyenová (11 let) pod vedením paní učitelky Sylvy Bartikové dipl. um. zúčastnily další...

QR kód

Školský portál