Novinky

Novinky

Vážení rodiče a žáci,

na základě zhoršení epidemiologické situace v ČR je s platností od čtvrtku 10. 9. 2020 ze strany MZV i MŠMT nařízeno nošení roušek ve všech společných vnitřních prostorách budov. Toto nařízení se vztahuje na všechny žáky, pedagogické i nepedagogické pracovníky, rodiče žáků či další osoby vstupující v  nutném případě do budovy školy.

Dále s platností od 18. 9. 2020 je nařízeno nošení roušek také při výuce a pobytu ve třídě. Výjimku z nošení roušky při výuce mají žáci mladšího školního věku při hudebně pěveckých činnostech (odpovídající věku 1. stupně ZŠ), žáci tanečního oboru, žáci navštěvující výuku se zaměřením na sólový či sborový zpěv a výuku dechových nástrojů. Nošení roušky při kolektivní výuce hudební nauky se bude řídit dle převahy povahy činnosti při vzdělávání (pěvecké činnosti, intonace apod.).

Situace se stále vyvíjí a bude školou dále upřesňována.

 

Mgr. Zdeňka Křížková, ředitelka školy

S souvislosti s novým školním rokem 2020/2021 plánujeme od měsíce října otevření těchto vzdělávacích kurzů pod doplňkovou činností Základní umělecké školy Králíky:

 

 

 

Kurz večerní kresby a malby

 

Lektor

 

akad. malířka

Marie Karenová

 

každý čtvrtek

19:00 – 20:30 hod.

v ZUŠ Králíky

 

Kurz je zaměřen na zdokonalení výtvarných dovedností. Je určen spíše pro dospělé zájemce bez rozdílu věku, studenty, popřípadě starší žáky od 12-ti let.

Účastník se během kurzu seznámí se základními výtvarnými technikami (uhel, rudka, pastel) jak v oblasti kresby, tak i malby (akvarel, tempera).

 

Kurzovné: 150,- Kč za lekci

Doba trvání jedné lekce: 90 minut

Výuka bude probíhat v učebně výtvarného oboru ZUŠ Králíky.

Minimální počet účastníků ve skupině je 8, maximální 10.

Výtvarné potřeby nejsou v ceně. (Zajistí lektor, případně vlastní.)

Splatnost kurzu: pololetně (říjen-leden, únor-květen) dle počtu lekcí na základě závazné přihlášky

Zájemci o tento kurz se mohou hlásit do pátku 25. 9. 2020 telefonicky na čísle 778 523 034 nebo osobně v kanceláři školy.

První lekce: čtvrtek 1. 10. 2020!

 

Přihláška na kurz v rámci doplňkové činnosti ke stažení ZDE.

 

 

 

Kurz taneční a pohybové výchovy pro předškolní děti

( věk 4-6 let) 

 

Lektor

 

 

Michaela Musilová

 

 

 

 

 

Cílem kurzu je uvědoměle rozvíjet pohybový a taneční talent a tvořivé schopnosti dětí. V pohybové průpravě odstraňujeme špatné pohybové návyky, propracováváme technicky tělo k pružnosti a ohebnosti svalů a kloubů, k ovládání rovnováhy a vedeme děti k vnitřnímu citlivému projevu.

Kurzovné: 900,- Kč/pololetí

Délka lekce: 45 minut

Výuka bude probíhat 1 x týdně v ranních či dopoledních hodinách v tanečním sále ZUŠ Králíky.

(Dále dle možností po domluvě v budově ZŠ a MŠ Červená Voda či příslušných MŠ v jiném termínu.)

Minimální počet dětí v jedné skupině je 8.

(V době státních svátků, prázdnin a dnů volna výuka neprobíhá.)

Splatnost kurzu: pololetně (říjen-leden, únor-květen) na základě závazné přihlášky

Rodiče mohou své děti přihlásit telefonicky do pátku 25. 9. 2020 na čísle 778 523 034 nebo osobně v kanceláři školy.

Více informací o úvodní lekci i celém kurzu získáte dále v průběhu měsíce září na webových stránkách školy www.zuskraliky.cz, facebooku školy, tel. čísle 465 631 242 nebo v příslušných MŠ.

První lekce: bude upřesněno!

 

Přihláška na kurz v rámci doplňkové činnosti ke stažení ZDE.

Základní umělecká škola Králíky dodatečně přijme nové žáky mladšího školního věku do tanečního a výtvarného oboru.
Zájemci o tyto obory nechť vyplní elektronickou přihlášku na odkaze:
Pro více informací kontaktujte vedení školy na telefonu 465631242 nebo mobilním čísle 604151356.

Novinky

article thumbnailZákladní umělecká škola Králíky dodatečně přijme nové žáky mladšího školního věku do tanečního a výtvarného oboru. Zájemci o tyto obory nechť vyplní elektronickou přihlášku na odkaze: ...
article thumbnailVážení rodiče a žáci, na základě zhoršení epidemiologické situace v ČR je s platností od čtvrtku 10. 9. 2020 ze strany MZV i MŠMT nařízeno nošení roušek ve všech společných vnitřních prostorách...
article thumbnailS souvislosti s novým školním rokem 2020/2021 plánujeme od měsíce října otevření těchto vzdělávacích kurzů pod doplňkovou činností Základní umělecké školy Králíky:       Kurz večerní kresby a malby...

Klasifikace

QR kód

Školský portál