Novinky

Novinky

Ve čtvrtek 28. března 2019 se pod záštitou ZUŠ Příbor konal v pořadí již 3. ročník klavírní soutěžní přehlídky "Pianoforte per tutti" aneb klavír pro všechny, která je určena žákům základních uměleckých škol. K účasti v této soutěži se poprvé v letošním školním roce přihlásily dvě naše žákyně, a to Karla Šaríková a Yen Nhi Nguyenová (obě ze třídy paní učitelky Sylvy Bartikové, dipl. um.). Jejich klavírní program, který si pro tuto soutěž speciálně připravily, byl odbornou porotou velmi kladně ohodnocen. Obě naše klavíristky za své skladby a vystoupení získaly v nemalé konkurenci v příslušných věkových kategoriích stříbrné pásmo.

Karla Šaríková (I. kategorie) - stříbrné pásmo

Yen Nhi Nguyenová (III. kategorie) - stříbrné pásmo 

Velmi si ceníme tohoto úspěchu i pedagogické práce paní učitelky Sylvy Bartikové. Přejeme jim, ať je klavír stále baví a dělá jim i nadále jen samou radost :-)

 

Jsme rádi, že i naše škola může poprvé spolupracovat při organizaci a koncertech v rámci 23. ročníku Českého hudebního tábora mládeže, který se poprvé letos koná na Hedeči u Králík.

Hudebního tábora se v tomto roce účastní na 150 studentů ve věku od 7 do 18 let z České republiky, Slovenska, Litvy, Lotyšska a USA, kteří budou zdokonalovat své hudební umění v symfonických orchestrech, mezinárodním pěveckém sboru, souboru zobcových fléten, kytarovém souboru, oddělení klavíru a harfy.

Včera byl tento tábor zahájen slavnostním koncertem Pražského flétnového kvarteta v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hedeči. Od dnešního dne již všichni jeho účastníci pilně studují nové skladby v areálu kláštera, poutního domu i naší školy.

Během dvou táborových běhů, které budou zde na Králicku probíhat od 3. 7. až do 20. 7. 2019, se budete moci seznámit nejen se studenty a jejich pedagogy, ale hlavně hudbou a nekončícím množstvím skladeb, které Vám společně předvedou a zahrají na koncertech nejen v klášteře Hora Matky Boží, jeho kostele Nanebevzetí Panny Marie, u příležitosti akce "Vím já kostelíček", Domově důchodců sv. Zdislavy v Červené vodě, ale také v králickém kulturním domě Klub Na Střelnici i zdejší ZUŠ.
Budeme velmi rádi, když si přijdete poslechnout i naše žáky, kteří se tohoto tábora aktivně účastní v žesťovém a violoncellovém oddělení a kteří své nové hráčské zkušenosti jistě zúročí při dalším studiu na naší škole.

Všichni jste srdečně zváni :-)

Máme šikovné klavíristky!!!

V sobotu 13. dubna 2019 se opět naše dvě žákyně Karla Šaríková (9 let) a Yen Nhi Nguyenová (11 let) pod vedením paní učitelky Sylvy Bartikové dipl. um. zúčastnily další soutěže. Tentokrát se jednalo o 22. ročník mezinárodní klavírní soutěže "Karlovarská růžička", kterou organizovala tamní ZUŠ. Karla i Yen Nhi si v nelehké konkurenci vyhrály tato krásná umístění:

Karla Šaríková (2. kategorie) - čestné uznání

Yen Nhi Nguyenová (3. kategorie) - 3. místo

Moc gratulujeme oběma klavíristkám i paní učitelce k dalšímu úspěchu.  Takových jen a jen více :-)

Srdečně Vás zveme na odpolední "Koncert pro varhany", který se bude konat v kostele v Heřmanicích v úterý 25. června 2019 od 17:00 hodin. Návštěvníci tohoto koncertu budou moci finančně přispět na veřejnou sbírku "Vím já kostelíček", která je určena na opravu varhan v kostele v Horní Lipce. Těšíme se na Vás.

Ve středu 3. dubna 2019 se v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí konala v pořadí již 36. krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance, do které se za naši školu přihlásili žáci tanečního oboru pod vedením Mgr. Soni Paskerové a Michaely Musilové. Ze čtyř choreografií, které jsme do této přehlídky na naši ZUŠ vyslali, byly oceněny tři, a to:

OPOUŠTĚNÍ A ODPUŠTĚNÍ (4.A ročník, chor. Soňa Paskerová), která dostala ocenění za emocionální naplnění tématu a vnímavou skupinovou práci.

TABULA RASA (7.A ročník+II.stupeň, chor. Michaela Musilová), která dostala ocenění za taneční kompozici a zvládnutou techniku.

RÁČEK (4.ročník, chor. Iva Musilová), která dostala ocenění za stylizaci námětu a čistotu provedení.

Gratulujeme nejen žákům, ale i jejich paním učitelkám k tomuto úspěchu. :-)

Novinky

article thumbnailJsme rádi, že i naše škola může poprvé spolupracovat při organizaci a koncertech v rámci 23. ročníku Českého hudebního tábora mládeže, který se poprvé letos koná na Hedeči u Králík. Hudebního...
article thumbnailZápis do ZUŠ Králíky pro školní rok 2019/2020 Výsledky talentové zkoušky: Hudební obor Králíky Přijatí žáci do 1. PHV ročníku: (max. počet – 14 bodů, min. počet – 9 bodů)   1.                  HO – 1            14 bodů...
article thumbnailZ technických a organizačních důvodů, přípravy učeben ke spolupráci a využití účastníky Českého hudebního tábora mládeže (ČHTM), je vyhlášen pro všechny žáky ZUŠ Králíky volný den, a to na čtvrtek...
article thumbnailSrdečně Vás zveme na odpolední "Koncert pro varhany", který se bude konat v kostele v Heřmanicích v úterý 25. června 2019 od 17:00 hodin. Návštěvníci tohoto koncertu budou moci finančně přispět na...

QR kód

Školský portál