Novinky

Novinky

Během jarních prázdnin se uskutečnilo již 3. setkání stipendistů programu MenART s předním českým sochařem panem Michalem Gabrielem. Tentokrát proběhlo v Praze na katedře architektury ČVUT. Pozvaní vybraní žáci a jejich učitelé se seznámili s prostory, katedrou i lidmi, kteří pomáhají s technickou stránkou projektu. Vytvořená díla v programu Meshmixer zúčastnění žáci prezentovali a mentor pan Gabriel vybral práce, které budou realizovány.

Každý ze studentů i jejich pedagogové se budou na závěrečné  výstavě v Litomyšli prezentovat jedním modelem výsledné plastiky realizované 3D tiskem. K tomu se vybrané plastiky vytvoří ve větším měřítku (cca 1 - 1,5 m).

Novou stipendistkou za naši ZUŠ se stala Lenka Feltlová. Na setkání přijela i s naší bývalou studentkou sestrou Helenou, která v současné době studuje na Střední škole designu a módy v Prostějově, obor multimedia. Do konce projektu nám zbývá ještě jedno setkání v dubnu, opět v Praze a pak realizace výstavy v  Litomyšli, kam Vás rádi pozveme.

 

 

Adélka Švandová, která navštěvuje 1. ročník II. stupně v tanečním oboru, byla přijata na pražskou taneční konzervatoř Duncan Centre. V celkovém pořadí se umístila na krásném 4. místě.

Adélka se na přijímačky připravovala už dlouho. Jezdila na pravidelné semináře, což se jí určitě vyplatiloTakže i tentokrát za tímto úspěchem stojí žákova píle.

Poděkování za podporu patří nejen jejím rodičům, současné paní učitelce tanečního oboru Michaele Musilové, ale i paní učitelce Denise Hejtmanské, která Adélku výborně připravila v oblasti hudební teorie.

Gratulujeme!

Milí rodiče a žáci Základní umělecké školy Králíky,

 

na základě nového vyhlášení MŠMT a stanovení harmonogramu pro znovuotevření škol vám s radostí oznamujeme, že od pondělí 11. května 2020 opět otevíráme školu našim žákům k prezenční formě vzdělávání. Dle nejaktuálnějších informací by žáci naší školy mohli začít navštěvovat nejen individuální výuku v hudebním oboru, ale dále i hodiny skupinové/kolektivní výuky v počtu max. do 15 žáků ve všech oborech.

Vzhledem k tomu, že na naši školu již byla zaslána metodika z MŠMT, která je pro nás v této době zásadním dokumentem a která zároveň popisuje zejména hygienická opatření a zásady ochrany zdraví žáků a učitelů na pracovišti po znovuotevření škol, byli jsme nuceni učinit jistá opatření a úpravy ve formě vzdělávání některých předmětů a oborů.

Od pondělí 11. 5. vám s jistotou nabízíme možnost navštěvovat v budově naší školy a dále i na odloučeném pracovišti v Červené Vodě individuální hodiny výuky hry na nástroj a sólového zpěvu v hudebním oboru. V tomto oboru bude výuka dále realizována také v předmětech komorní hra, komorní zpěv a soubor zobcových fléten. Na obou pracovištích však nebude probíhat prezenční vzdělávání v kolektivních hudebních předmětech, kde nemůžeme žákům a pedagogům zajistit dostatečné prostory pro lavice a odstupy mezi účastníky vzdělávání ve všech ročnících. V předmětech přípravná hudební výchova, hudební nauka, sborový zpěv, orchestrální hra a čtyřruční hra bude výuka probíhat nadále distančně až do konce školního roku (tj. do 30. 6. 2020.)

S platností od pondělí 11. 5. vám dále nabízíme prezenční vzdělávání také ve výtvarném a tanečním oboru. Výuka výtvarného oboru bude realizována beze změny ve všech ročnících a skupinách v počtu max. do 15 žáků či dále ve skupinách v počtu dle vašeho zájmu. V tanečním oboru připravujeme zejména z důvodu zachování dostatečného prostoru mezi žáky ve vzdělávání drobné úpravy. Rádi bychom vás vzdělávali v menších skupinách žáků v kombinaci s prezenční a distanční formou vzdělávání.

O všech těchto změnách vás budou informovat naši vyučující příslušných oborů a předmětů, kteří zejména rodiče našich žáků seznámí i s potřebnými dokumenty, které je potřeba před nástupem do výuky zajistit a seznámí vás také během týdne s pokyny dodržování hygienických opatření a zásad ochrany zdraví při vzdělávání.

O všech těchto možnostech jednáme a jsou nadále ve stádiu posledních příprav. Prezenční forma vzdělávání bude na ZUŠ Králíky však i po tomto termínu nadále probíhat společně s distančním vzděláváním. 

Věřím, že nadále budeme hledat vstřícná řešení, která umožní prezenčně vzdělávat co nejvíce žáků nejen v naší ZUŠ, ale i dále na jiných školách.

Těším se, že se společně již brzy setkáme nejen ve výuce, ale třeba i na nějaké možné menší kulturní akci.

S přáním všeho dobrého a stále pevného zdraví

 

Mgr. Zdeňka Křížková, ředitelka školy

V úterý 25. 2. 2020 se v Základní umělecké škole Petra Ebena v Žamberku konalo okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru, kterého se za naši kolu zúčastnil Jan Halanič (ze třídy pan učitele Jaroslava Rendla, DiS.) a dále Vojtěch a Jan Dvořáčkovi (ze třídy pana učitele Jana Holoty, DiS.).

Za své hudební výkony získali tato umístění:

Výsledková listina OKRESNÍHO kola soutěže ZUŠ ve hře na kytaru:

Jan Halanič (II. kategorie) - 2. místo

Vojtěch Dvořáček (III. kategorie) - 1. místo s postupem do krajského kola

Jan Dvořáček (V. kategorie) - 1. místo 

Všem zúčastněným žákům upřímně gratulujeme, děkujeme oběma pánům učitelům za přípravu a přejeme hodně štěstí do krajského kola soutěže zejména Vojtovi :-)  

V úterý 10. 3. 2020 se v Základní umělecké škole Alfonse Muchy Letohrad konalo okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, kterého se za naši školu účastnili Jan Bartik ve hře na violoncello (ze třídy paní učitelky Mgr. Denisy Hejtmanské) a dále Alexandr Brůna a Jonáš Rouča ve hře na housle (ze třídy pana učitele MgA. Bohuslava Mimry).

Za své hudební výkony získali tato umístění:

VIOLONCELLO

JAN BARTIK                  II. kategorie                  1. místo s postupem do krajského kola

HOUSLE

ALEXANDR BRŮNA         0. kategorie                   2. místo

 

Všem zúčastněným žákům gratulujeme k jejich úspěchu.

Přejeme zejména Jéňovi hodně štěstí do dalšího kola :-)

Novinky

article thumbnailVážení rodiče a zájemci o studium na naší škole, od konce měsíce dubna začínáme přijímat Vaše žádosti – přihlášky nových žáků ke studiu na Základní umělecké škole Králíky pro školní rok 2020/2021....
article thumbnailMilí rodiče a žáci Základní umělecké školy Králíky,   na základě nového vyhlášení MŠMT a stanovení harmonogramu pro znovuotevření škol vám s radostí oznamujeme, že od pondělí 11. května 2020 opět...
article thumbnailSŠUP Ústí nad Orlicí - obor design oděvů i pro tento rok vyhlásila soutěž Mladý módní tvůrce 2019/2020. Velice nás těší, že odborná porota vybrala ze 48 účastníků soutěže 14 finalistů, mezi kterými...
article thumbnailV úterý 10. 3. 2020 se v Základní umělecké škole Alfonse Muchy Letohrad konalo okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, kterého se za naši školu účastnili Jan Bartik ve hře na...

Klasifikace

QR kód

Školský portál