Novinky

Novinky

Přijměte pozvání na tradiční koncert mladších žáků hudebního oboru, který se bude konat ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 18:00 hodin v Evropském domě v Králíkách. 

Na Vaši účast se těší žáci a učitelé ZUŠ.

Máme velikou radost, že se s Vámi můžeme podělit o další úspěch naší studentky Natálie Hrdové. Kdo by nevěděl, o koho se jedná, je to nejen naše současná žákyně ve II. stupni tanečního oboru, ale zejména naše bývalá žákyně a absolventka I. stupně hudebního oboru - ve hře na klarinet, (tehdy ve třídě pana učitele Františka Uhlíka.)

Natálie v současné době studuje na Konzervatoři Praha, kde sbírá úspěch za úspěchem. Nedávno se totiž zúčastnila soutěže Pardubické dechy 2019, která je určena pro studenty konzervatoří a hudebních gymnázií. 

Ve veliké konkurenci si tak říkajíc "vyhrála" krásné 2. místo. Jsme velmi pyšní, že Natálka nadále dělá skvělé jméno ve světě i naší základní umělecké škole. Moc gratulujeme.

Přejeme jí, ať neztrácí chuť a sílu hrát a ať se jí nadále daří co nejlépe :-)

O tomto víkendu 9. 11. 2019 se již podruhé zúčastní dvojice Silvie Urbanová a Marie Karenová tvůrčího setkání v rámci stipendijního projektu MenART. Sochař Michal Gabriel a jeho asistenti se věnovali nadaným studentům a jejich pedagogům na Fakultě výtvarných umění v Brně.

Roční stipendijní program Nadačního fondu Magdaleny Kožené má za cíl podpořit vyhledávání, rozvoj a podporu mladých talentů a inspirovat pedagogy. Do programu se letos opět zapojilo v roli mentorů několik předních českých umělců, kteří se podělili o své zkušenosti – a budou i zasvěcenými rádci při dalším uměleckém směřování žáků i jejich pedagogů.

Program MenART nabízí dvojici student ZUŠ a pedagog ZUŠ roční stipendium v rámci uceleného programu spolupráce s mentory, výraznými uměleckými osobnostmi. Propojuje uměleckou praxi a vzdělávání, inspiruje k výměně zkušeností a navázání vazeb důležitých pro další tvůrčí činnost v rámci moderních přístupů k uměleckému vzdělávání talentovaných žáků a škol, které usilují o podporu jejich talentu.

Michal Gabriel je jedním z nejvýraznějších současných českých sochařů, jehož dílo si nachází cestu do mnoha sbírek, na celou řadu výstav i na nejrůznější veřejná prostranství. Jeho sochy a objekty prostor ovšem nejenom „zdobí“, ale také spoluutvářejí. Spoluzakladatel skupiny Tvrdohlaví, nositel Ceny Jindřicha Chalupeckého (1995), vysokoškolský pedagog a umělecký ředitel mezinárodního sochařského festivalu Sculpture Line se rozhodl své zkušenosti předat též v rámci projektu MenART 2019/2020. 

Velice si ceníme toho, že se Silvie Urbanová, žákyně 5. ročníku výtvarného oboru Základní umělecké školy Králíky, zařadila mezi vybrané žáky ZUŠ z celé republiky a bude mít tak jedinečnou příležitost navštívit v průběhu celého školního roku 4 víkendové workshopy pod vedením předního českého sochaře. Ten první ji přinesl nejen zdokonalení ve vlastní tvůrčí práci, ale rozšířil i znalosti v oblasti IT technologií, práci s vlastním modelem, sochou a 3D tiskárnou. Jaký bude ten další…?

S souvislosti s novým školním rokem 2019/2020 jsme od měsíce října otevřeli tyto vzdělávací kurzy pod doplňkovou činností Základní umělecké školy Králíky:

 

 

 

Kurz večerní kresby a malby

 

Lektor

 

akad. malířka

Marie Karenová

 

každý čtvrtek

19:00 – 20:30 hod.

v ZUŠ Králíky

 

Kurz je zaměřen na zdokonalení výtvarných dovedností. Je určen spíše pro dospělé zájemce bez rozdílu věku, studenty, popřípadě starší žáky od 12-ti let.

Účastník se během kurzu seznámí se základními výtvarnými technikami (uhel, rudka, pastel) jak v oblasti kresby, tak i malby (akvarel, tempera).

 

Kurzovné: 150,- Kč za lekci

Doba trvání jedné lekce: 90 minut

Výuka bude probíhat v učebně výtvarného oboru ZUŠ Králíky.

Minimální počet účastníků ve skupině je 8, maximální 10.

Výtvarné potřeby nejsou v ceně. (Zajistí lektor, případně vlastní.)

Splatnost kurzu: pololetně (říjen-leden, únor-květen) dle počtu lekcí na základě závazné přihlášky

Zájemci o tento kurz se mohou hlásit do pátku 27. 9. 2019 telefonicky na čísle 778 523 034 nebo osobně v kanceláři školy.

První lekce: čtvrtek 3. 10. 2019!

 

Přihláška na kurz v rámci doplňkové činnosti ke stažení ZDE.

 

 

 

Kurz taneční a pohybové výchovy pro předškolní děti 

 

Lektor

 

 

Michaela Musilová

 

každé úterý

7:30 – 8:15 hod.

v ZUŠ Králíky 

 

 

 

Cílem kurzu je uvědoměle rozvíjet pohybový a taneční talent a tvořivé schopnosti dětí. V pohybové průpravě odstraňujeme špatné pohybové návyky, propracováváme technicky tělo k pružnosti a ohebnosti svalů a kloubů, k ovládání rovnováhy a vedeme děti k vnitřnímu citlivému projevu.

Kurzovné: 900,- Kč/pololetí

Délka lekce: 45 minut

Výuka bude probíhat 1 x týdně v ranních dopoledních hodinách v tanečním sále ZUŠ Králíky.

(Dále po domluvě v budově ZŠ a MŠ Červená Voda či příslušných MŠ v jiném termínu.)

Minimální počet dětí v jedné skupině je 10.

(V době státních svátků, prázdnin a dnů volna výuka neprobíhá.)

Splatnost kurzu: pololetně (říjen-leden, únor-květen) na základě závazné přihlášky

Rodiče mohou své děti přihlásit telefonicky do čtvrtka 27. 9. 2019 na čísle 778 523 034 nebo osobně v kanceláři školy.

Více informací o úvodní lekci i celém kurzu získáte dále v průběhu měsíce září na webových stránkách školy www.zuskraliky.cz, facebooku školy, tel. čísle 465 631 242 nebo v příslušných MŠ.

První lekce: úterý 1. 10. 2019!

 

Přihláška na kurz v rámci doplňkové činnosti ke stažení ZDE.

Novinky

article thumbnailO tomto víkendu 9. 11. 2019 se již podruhé zúčastní dvojice Silvie Urbanová a Marie Karenová tvůrčího setkání v rámci stipendijního projektu MenART. Sochař Michal Gabriel a jeho asistenti se...
article thumbnailPřijměte pozvání na tradiční koncert mladších žáků hudebního oboru, který se bude konat ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 18:00 hodin v Evropském domě v Králíkách.  Na Vaši účast se těší žáci a...
article thumbnailMáme velikou radost, že se s Vámi můžeme podělit o další úspěch naší studentky Natálie Hrdové. Kdo by nevěděl, o koho se jedná, je to nejen naše současná žákyně ve II. stupni tanečního oboru, ale...
article thumbnailS souvislosti s novým školním rokem 2019/2020 jsme od měsíce října otevřeli tyto vzdělávací kurzy pod doplňkovou činností Základní umělecké školy Králíky:       Kurz večerní kresby a malby   Lektor...

Klasifikace

QR kód

Školský portál