Novinky

Novinky

Přijměte pozvání na dvě závěrečné absolventské výstavy výtvarných prací žáků Základní umělecké školy Králíky. Obě vernisáže se budou konat v prostorách Městské knihovny Králíky v těchto termínech:

čtvrtek 26. května 2022 od 17:00 hodin

Své práce Vám budou vystavovat až do 9. června 2022  absolventi z Králík pod vedením akad. mal. Marie Karenové.

úterý 14. června 2022 od 17:00 hodin

Své práce Vám budou vystavovat až do 28. června 2022 absolventi z odloučeného pracoviště v Červené Vodě pod vedením Mgr. Ivy Dolečkové.

Těšíme se na Vaši návštěvu :-)

Přijměte pozvání na absolventský koncert žáků hudebního oboru, který se uskuteční ve středu 18. 5. 2022 od 18:30 hodin v sále Evropského domu Králíky. Svá závěrečná vystoupení vám předvedou: Sára Šaríková (klavír, ze třídy Sylvy Bartikové, dipl. um.), Kateřina Černohousová a Šárka Franková (klavír, ze třídy Dity Roučové), Ondřej Ješina a Bedřich Stránský (trubka, ze třídy Bc. Milana Fogla) a Marek Pecháček (akordeon, ze třídy Václava Bílka, DiS.).

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

 

Ve čtvrtek 7. dubna 2022 se v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí konala Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance, na které naše tanečnice a jeden tanečník samozřejmě nesměli chybět. Přehlídka byla plná krásných choreografií. O to více máme radost z našich úspěchů!

Žáci 2. ročníku s choreografií "Kousek od rybníka" paní učitelky Mgr. Soni Paskerové získali ocenění za výběr dětského námětu a jeho naplnění.

Veronika Podzimková, Nela Michalčáková a Kristýna Macejáková ze 7. A ročníku si vytančily s choreografií "Jen jedna strana mince" paní učitelky MgA. Moniky Golianové ocenění za tanečnost a čistotu pohybu.

Dívky z 6.ročníku si kromě ocenění za choreografii a interpretaci v tanci "Pro milého ztratila ho" odvezly i nominaci na Celostátní přehlídku v Kutné Hoře!

Všem zúčastněným žákům i paním učitelkám gratulujeme k tomuto úspěchu a těšíme se na další.

Ve středu 23.  března 2022 se v ZUŠ Pardubice Havlíčkova konalo krajské kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu,  kterého se za naši školu zúčastnil Matyáš Verner z pěvecké třídy paní učitelky Petry Fišerové, DiS..

Matyáš získal v I. věkové kategorii za své pěvecké vystoupení krásné 2. místo.

Ve středu 6. dubna 2022 a ve čtvrtek 7. dubna 2022 pořádala ZUŠ Vysoké Mýto krajská kola soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje. Za naši školu se jej zúčastnili Zdeněk Stránský (trubka) a Vít Vraštil (tuba) z žesťové třídy pana učitele Bc. Milana Fogla, Anežka Foglová (zobcová flétna) ze třídy paní učitelky Mgr. Denisy Hejtmanské, Dominika Beranová (příčná flétna) ze třídy Mgr. Lucie Skalické, Lucie Severinová (příčná flétna) ze třídy Ing. Jana Kováře a Vera Klohnová (saxofon) ze třídy Natálie Hrdové.

Všichni naši žáci byli za naši školu ve svých věkových kategoriích velmi úspěšní. Získali tato ocenění:

Zdeněk Stránský (trubka, IV. kategorie)                        2. místo

Vít Vraštil (tuba, VII. kategorie)                                    1. místo

Anežka Foglová (zobcová flétna, I. kategorie)                1. místo

Dominika Beranová (příčná flétna, III. kategorie)           2. místo

Lucie Severinová (příčná flétna, VII. kategorie)              3. místo

Vera Klohnová (saxofon, III. kategorie)                         1. místo

Všem zúčastněným žákům upřímně blahopřejeme a gratulujeme k tomu to úspěchu. Děkujeme všem jejich učitelům za jejich přípravu k účasti v soutěži. Děkujeme také paním korepetitorkám Sylvě Bartikové, dipl. um.,  Ditě Roučové a Mgr. Olze Zajacové za kvalitní klavírní doprovod a spolupráci.

Naši klavíristé opět zazářili! Získali jednu zlatou a čtyři stříbrné pozice!

V termínu 28.-29. 4. 2022 se Lukáš Bouška, Klára Boušková, Karla Šaríková a Elli Švédová zúčastnili 5. ročníku celostátní soutěžní klavírní přehlídky PIANOFORTE PER TUTTI aneb klavír pro všechny, která se konala v areálu Piaristického kláštera v Příboře.

Za své hudební výkony si odvezli tato ocenění:

Lukáš Bouška (0. kategorie) zlaté pásmo

Elli Švédová (1. kategorie) stříbrné pásmo

Klára Boušková (3. kategorie) stříbrné pásmo

Karla Šaríková (4. kategorie) stříbrné pásmo

Klára Boušková a Karla Šaríková (2. kategorie, čtyřruční hra) stříbrné pásmo.

Obrovská gratulace patří našim žákům k jejich úspěchu na poli klavírních soutěží a veliké poděkování paní učitelce Sylvě Bartikové, dipl. um. za jejich přípravu a skvělé metodické vedení.

Novinky

article thumbnailNaši klavíristé opět zazářili! Získali jednu zlatou a čtyři stříbrné pozice! V termínu 28.-29. 4. 2022 se Lukáš Bouška, Klára Boušková, Karla Šaríková a Elli Švédová zúčastnili 5. ročníku...
article thumbnailPřijměte pozvání na dvě závěrečné absolventské výstavy výtvarných prací žáků Základní umělecké školy Králíky. Obě vernisáže se budou konat v prostorách Městské knihovny Králíky v těchto termínech:...
article thumbnailPřijměte pozvání na absolventský koncert žáků hudebního oboru, který se uskuteční ve středu 18. 5. 2022 od 18:30 hodin v sále Evropského domu Králíky. Svá závěrečná vystoupení vám předvedou: Sára...
article thumbnailPřinášíme vám souhrnné výsledky z krajského kola soutěžní taneční přehlídky ZUŠ, která se pořádala 26. dubna 2022 v Chocni. Za naši školu do tohoto kola postoupili žáci 1.roč. z Červené Vody v...

QR kód

Klasifikace

Školský portál