Novinky

Novinky

Ve čtvrtek se naši tanečníci zúčastnili Krajské postupové přehlídky dětských skupin scénického tance v Ústí nad Orlicí, kde si vytančili tři ocenění a dokonce nominaci na postup do celostátní přehlídky v Kutné Hoře.
 
Nominace na postup a ocenění za vyváženost všech uměleckých složek choreografie - choreografie "Máš ji" Moniky Golianové, interpreti - 2.,3.,4., ročník Červená Voda.
 
Ocenění za výběr tématu - choreografie "Indiánská" Soni Paskerové, interpreti - 5. ročník Králíky.
 
Ocenění za technickou připravenost - choreografie "O fortuna" Soni Paskerové, interpreti - 1. B ročník /II. stupeň.
 
Gratulujeme!
 
V pondělí 21. 12. odpoledne nám bylo dovezeno darem úplně nové pianino od společnosti PETROF.
Naše škola tento krásný a hodnotný dar získala na základě podání žádosti o klavír v grantové výzvě "Piana do škol", která byla vyhlášena z iniciativy nadace Karel Komárek Family Foundation.
Ze 152 žádostí škol postoupilo do užšího výběru 56, které odborná porota vyhodnotila pozitivně a pro získání nového nástroje jako potřebné.
Máme obrovskou radost!
Naše škola byla vybrána mezi prvními sedmnácti školami, které nový nástroj dostaly darem již nyní.
Upřímně děkujeme společnosti PETROF!
Získali jsme krásný hudební nástroj s nádherným jiskřivým zvukem.
Ihned jsme jej vyzkoušeli. Hraje se na něj úžasně, s noblesou a lehkostí.
Moc se těšíme, až si na něj se žáky po Vánocích společně zahrajeme :-)
 

Máme skvělé zprávy...!!!

 
Jsme velice potěšeni dalším úspěchem naší bývalé žákyně ZUŠ Králíky, dnes již paní učitelky Natálie Hrdové z účasti ve významné mezinárodní klarinetové soutěži.
Asi před měsíce vznikla nahrávka povinného repertoáru, kterou Natálie pod odborným vedením pana prof. Milana Poláka (Pražská konzervatoř) natočila a zaslala společně s přihláškou (registrací) k účasti v soutěži. Ve věkové kategorii C reprezentovala naši Českou republiku jako jediná a celkově se této soutěže zúčastnili za naši republiku pouze dva hráči!!!
Mezinárodní klarinetová soutěž Savy Dimitrova se konala tento týden online formou s živými streamingy videí všech přihlášených účastníků v bulharském městě Sofia.
Ve čtvrtek 17. 12. proběhlo 1. kolo,  ve kterém Natálie soutěžila se dvěma skladbami. Již po tomto kole se zařadila s bodovým ohodnocením, které získala od odborné poroty společně ještě s jedním soutěžícím na přední příčku.
Dopoledne v sobotu 19. 12. proběhlo finálové kolo, ve kterém se hodnotilo a po umělecké stránce posuzovalo nejlepší provedení povinné skladby C. M. Webera - Koncert Es dur op. 26 pro klarinet.
Po zhlédnutí online přenosu proběhlo závěrečné vyhodnocení, kde Natálie v obrovské konkurenci mezi přihlášenými spoluhráči ze Srbska, Ruska, Turecka, Chorvatska, Bulharska, Litvy a Rumunska získala nádherné 1. místo.
 
Moc gratulujeme Natálii k tomuto úspěchu a výborné reprezentaci naší republiky na poli mezinárodních klarinetových soutěží. Velice nás její úspěch těší a moc jí ho přejeme!

 

Výsledková listina 1. kolo

 

Výsledková listina 2. finálové kolo

 Vážení rodiče,

 

na základě množství vznesených dotazů ohledně distanční výuky a vzdělávání v ZUŠ Vám níže uvádíme způsob, jak může dle MŠMT škola postupovat v oblasti úplaty za vzdělávání v době zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole.

 

Otázky a odpovědi k distanční výuce

Základní umělecká škola má v době uzavření školy povinnost poskytovat žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola informuje rodiče o zahájení distanční výuky.

 

Jaké mohou nastat možnosti?

1. Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálku.

Mezi školou a žákem probíhá komunikace přes zvolenou komunikační platformu, žák plní zadané úkoly dle svých individuálních možností či možností rodiny. Žákovi je poskytována průběžná zpětná vazba, škola jej hodnotí pouze formativně. Vzdělávání probíhá dle ŠVP tak, aby požadavky na žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné v domácím prostředí žáka. Úplata za vzdělávání se v tomto případě nevrací. Žák zůstává dále žákem školy. 

2. Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školy.

Zákonní zástupci informovali školu a žáka z distanční výuky omluví. Zákonní zástupci nemají možnost spolupracovat se školou a zajišťovat vzdělávání na dálku. Žák však zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací.  Žák zůstává dále žákem školy. 

3. Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereaguje.

Na základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi nemá v době distančního vzdělávání kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

4. Žák ukončí vzdělávání v ZUŠ.

Zákonní zástupci informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení k rukám vedení školy. Pokud bude žák chtít od září nového školního roku opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky č. 71/2005, o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Aktuální mimořádnou situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák v takovém případě není dále hodnocen na vysvědčení.

 

                                                                                        Mgr. Zdeňka Křížková, ředitelka školy

 

Vážení rodiče a milí žáci,

na základě usnesení vlády ČR, MZv a MŠMT bude výuka ve všech oborech od pondělí 15. února 2021 až do odvolání probíhat nadále pouze distančním způsobem. Dále Vás budou kontaktovat s bližšími informacemi příslušní vyučující daného předmětu/oboru.

Doufejme, že tato situace nebude už dlouho trvat. I my se těšíme, až se se žáky osobně opět uvidíme.

S přáním zejména pevného zdraví všem

Mgr. Zdeňka Křížková, ředitelka školy

 

 

Novinky

article thumbnailVážení příznivci hudebního umění, jelikož nám současná situace nedovoluje pořádat veřejné produkce a koncerty, rozhodli jsme se Vás potěšit hudbou alespoň ve formě video koncertů v podání žáků naší...
article thumbnailVelice si ceníme úspěchu našich žáků výtvarníků, kteří se v měsíci lednu zúčastnili talentových zkoušek na střední školy s uměleckým zaměřením. Na střední školu byli úspěšně přijati: z výtvarné...
article thumbnailVážení rodiče a milí žáci, na základě usnesení vlády ČR, MZv a MŠMT bude výuka ve všech oborech od pondělí 15. února 2021 až do odvolání probíhat nadále pouze distančním způsobem. Dále Vás budou...
article thumbnailV pondělí 21. 12. odpoledne nám bylo dovezeno darem úplně nové pianino od společnosti PETROF. Naše škola tento krásný a hodnotný dar získala na základě podání žádosti o klavír v grantové výzvě...

Klasifikace

QR kód

Školský portál