Novinky

Novinky

Ve čtvrtek se naši tanečníci zúčastnili Krajské postupové přehlídky dětských skupin scénického tance v Ústí nad Orlicí, kde si vytančili tři ocenění a dokonce nominaci na postup do celostátní přehlídky v Kutné Hoře.
 
Nominace na postup a ocenění za vyváženost všech uměleckých složek choreografie - choreografie "Máš ji" Moniky Golianové, interpreti - 2.,3.,4., ročník Červená Voda.
 
Ocenění za výběr tématu - choreografie "Indiánská" Soni Paskerové, interpreti - 5. ročník Králíky.
 
Ocenění za technickou připravenost - choreografie "O fortuna" Soni Paskerové, interpreti - 1. B ročník /II. stupeň.
 
Gratulujeme!
 

V úterý 24. listopadu 2020 proběhla on-line tisková konference ke grantové výzvě "Piana do škol", která byla vyhlášena z iniciativy nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF). Ke grantové výzvě se se svojí žádostí o nový klavír přihlásila také naše ZUŠ.

Během tiskové konference bylo vyhlášeno 17 škol, kterým bude na základě vyhodnocení žádosti darováno z finančních prostředků nadace KKFF a od společnosti Petrof nový klavír nebo pianino.

Naše škola patří mezi jednu nich!

Moc děkujeme za krásný dar. Velice si vážíme podpory ze strany manželů Komárkových, společnosti Petrof i práce hodnotící komise.

Máme obrovskou radost a již nyní se těšíme, až si na něj budeme moci se žáky poprvé zahrát!

 

 

Vážení rodiče a milí žáci,
 
na základě rozhodnutí MŠMT a Ministerstva zdravotnictví je s platností od středy 25. listopadu 2020 opět obnovena prezenční individuální výuka pro žáky hudebního oboru ZUŠ, (tj. možná osobní přítomnost 1 učitele + 1 žáka ve výuce).
 
Po domluvě s vyučujícími jsou umožněny také osobní individuální konzultace k výuce v hudebních předmětech PHV, HN, výtvarném oboru či tanečním oboru.
 
Skupinová a kolektivní výuka probíhá nadále ve všech předmětech i oborech distanční formou.
 
Více informací o dodržování přísných hygienických opatření, možných výjimkách při výuce sólového zpěvu a hry na dechové nástroje Vám podají příslušní vyučující.
 
za kolektiv učitelů ZUŠ Králíky
 
 
Mgr. Zdeňka Křížková, ředitelka školy
Vážení rodiče a milí žáci,
 
na základě rozhodnutí MŠMT a Ministerstva zdravotnictví je s platností od pondělí 7. prosince 2020 opět obnovena prezenční výuka ve skupinách do 10 žáků ZUŠ.
Více informací o nových formách výuky, dodržování přísných hygienických opatření a možných výjimkách Vám podají příslušní vyučující.
 
Mgr. Zdeňka Křížková, ředitelka školy

 Vážení rodiče,

 

na základě množství vznesených dotazů ohledně distanční výuky a vzdělávání v ZUŠ Vám níže uvádíme způsob, jak může dle MŠMT škola postupovat v oblasti úplaty za vzdělávání v době zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole.

 

Otázky a odpovědi k distanční výuce

Základní umělecká škola má v době uzavření školy povinnost poskytovat žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola informuje rodiče o zahájení distanční výuky.

 

Jaké mohou nastat možnosti?

1. Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálku.

Mezi školou a žákem probíhá komunikace přes zvolenou komunikační platformu, žák plní zadané úkoly dle svých individuálních možností či možností rodiny. Žákovi je poskytována průběžná zpětná vazba, škola jej hodnotí pouze formativně. Vzdělávání probíhá dle ŠVP tak, aby požadavky na žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné v domácím prostředí žáka. Úplata za vzdělávání se v tomto případě nevrací. Žák zůstává dále žákem školy. 

2. Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školy.

Zákonní zástupci informovali školu a žáka z distanční výuky omluví. Zákonní zástupci nemají možnost spolupracovat se školou a zajišťovat vzdělávání na dálku. Žák však zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací.  Žák zůstává dále žákem školy. 

3. Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereaguje.

Na základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi nemá v době distančního vzdělávání kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

4. Žák ukončí vzdělávání v ZUŠ.

Zákonní zástupci informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení k rukám vedení školy. Pokud bude žák chtít od září nového školního roku opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky č. 71/2005, o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Aktuální mimořádnou situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák v takovém případě není dále hodnocen na vysvědčení.

 

                                                                                        Mgr. Zdeňka Křížková, ředitelka školy

 

Novinky

article thumbnailVážení rodiče a milí žáci,   na základě rozhodnutí MŠMT a Ministerstva zdravotnictví je s platností od pondělí 7. prosince 2020 opět obnovena prezenční výuka ve skupinách do 10 žáků ZUŠ. Více...
article thumbnailV úterý 24. listopadu 2020 proběhla on-line tisková konference ke grantové výzvě "Piana do škol", která byla vyhlášena z iniciativy nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF). Ke grantové výzvě...
article thumbnailVážení rodiče a milí žáci,   na základě rozhodnutí MŠMT a Ministerstva zdravotnictví je s platností od středy 25. listopadu 2020 opět obnovena prezenční individuální výuka pro žáky hudebního oboru ZUŠ,...
article thumbnailVelice nás těší, že se s Vámi můžeme podělit o radost z dalšího úspěchu naší bývalé žákyně základní umělecké školy, dnes již paní učitelky Natálie Hrdové! Natálie studuje již čtvrtým rokem hru na...

Klasifikace

QR kód

Školský portál