Přístupový systém

Směrnice k přístupovému systému

do budovy Základní umělecké školy Králíky

 

I.         ÚVOD

      Elektronický přístupový systém napomáhá:

·      omezit pohyb nežádoucích osob po budově školy

·      zajistit bezpečnost žáků, učitelů a ostatních zaměstnanců Základní umělecké školy Králíky

·      zabezpečit majetek školy, osobní věci žáků i všech zaměstnanců školy před krádeží či poškozením.

 

II.        ELEKTRONICKÉ BEZKONTAKTNÍ KLÍČENKY (PŘÍSTUPOVÉ ČIPY),        PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ

 1. Všichni zaměstnanci školy, žáci a ostatní osoby, které opakovaně pravidelně vstupují do budovy Základní umělecké školy Králíky, Nádražní 483, 561 69 Králíky, za účelem vzniklého pracovněprávního vztahu, uměleckého vzdělávání či návštěvy jiné vzdělávací aktivity (kurz, výuka hry ve školním orchestru a jiné), kterou škola provozuje, vlastní bezkontaktní klíčenku (elektronický čip).
 2. Žákům školy a osobám, které pravidelně navštěvují vzdělávací kurz či hru v orchestru, je čip vydán pouze se souhlasem ředitelky školy oproti vratné záloze ve výši 100,- Kč. Vratná záloha je těmto držitelům čipu proplacena zpět v případě, že žák přestane být žákem školy nebo dojde u osoby, která měla umožněný vstup do budovy, k ukončení návštěvy aktivity provozované školou. (Čip však musí být v nepoškozeném a funkčním stavu.)
 3. Zaměstnancům školy je čip vydán (zapůjčen) bezplatně na základě vzniklého pracovněprávního vztahu. Dojde-li ke ztrátě čipu, je každý zaměstnanec školy povinen hodnotu čipu uhradit.
 4. Každý čip má přidělen individuální časový plán, v němž je aktivní. Časové plány jsou k čipům přidělovány dle provozního řádu školy, stanoveného rozvrhu hodin či po dobu nezbytně nutnou. Rozvržení časového plánu je plně v kompetenci ředitelky školy.
 5. Držitel nesmí elektronický čip nikomu zapůjčit.
 6. Pokud dojde ke ztrátě čipu, musí jeho držitel tuto skutečnost ihned nahlásit bez zbytečného odkladu osobně či telefonicky v kanceláři školy (tel: 778 523 034) nebo ředitelce školy (tel: 465 631 242). Ztracený čip je poté zablokován proti dalšímu případnému zneužití.
 7. Za škody vzniklé zneužitím čipu odpovídá do doby nahlášení ztráty držitel čipu či jeho zákonný zástupce.
 8. Použití elektronické klíčenky (čipu) je při vstupu do budovy školy časově zaznamenáno a archivováno v systému.
 9. Pokud držitel zapomene čip, použije zvonek (vnější telefon) nebo klíč.
 10. Hlavní vchod budovy školy je pod trvalým kamerovým dohledem.

 

III.      PŘÍSTUP DO BUDOVY ŠKOLY

 1. Vchod do budovy školy je trvale uzavřen a zabezpečen elektronickým systémem. Pro zaevidování příchodu do budovy školy používají majitelé čipů čtečku.
 2. Každá osoba, která je držitelem elektronické klíčenky (čipu), se musí při vstupu hlavními dveřmi do budovy registrovat přiložením čipu ke čtečce.
 3. Čtečka čipů pro otevření dveří je namontována vpravo od hlavních dveří do budovy.
 4. Po přiložení čipu ke čtečce je potřeba vyčkat na odblokování elektromagnetického zámku, které je indikováno delším zvukovým signálem. (Krátký opakovaný zvukový signál indikuje, že je držiteli čipu vstup do budovy školy v tuto dobu odepřen.)
 5. Osoby, které nevlastní bezkontaktní klíčenku (čip), se musí před vstupem do budovy nahlásit pomocí vnějšího telefonu u hlavních dveří budovy školy.
 6. Pro otevření dveří a odblokování elektromagnetického zámku při odchodu z budovy školy je nutné zmáčknout vypínač, který se nachází u hlavního vchodu vpravo uvnitř budovy.
 7. Je-li v budově školy veřejná akce, kdy vchází velké množství osob do budovy školy (koncert, zahájení školního roku a jiné), je elektronický přístupový systém odblokován a vstup do budovy školy umožněn volně bez zabezpečení pouze po nezbytně nutnou dobu pro pořádání této akce.

 

IV.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dne 19. 9. 2016.

Pedagogové a ostatní zaměstnanci školy byli s touto směrnicí seznámeni na provozní poradě dne 29. 8. 2016.

Žáci školy byli s pravidly přístupového systému seznámeni třídními učiteli na úvodních hodinách.

Tato směrnice bude zákonným zástupcům žáků školy a veřejnosti k dispozici na webových stránkách školy.

 

V Králíkách dne 24. 8. 2016

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Zdeňka Křížková

                                                                                                   ředitelka školy

 

Směrnice ke stažení zde.

Novinky

article thumbnailVážení rodiče, v rámci doplňkové činnosti školy otevíráme od nového školního roku 2023/2024 Kurz keramiky pro rodiče s dětmi a Kurz večerní  kresby a malby. Máte-li zájem o přihlášení do kurzu,...
article thumbnailVážení rodiče, v rámci doplňkové činnosti školy otevíráme od nového školního roku 2023/2024 Kurz taneční a pohybové výchovy pro děti předškolního věku. Máte-li zájem o přihlášení do kurzu, vyplňte...
article thumbnailVážení rodiče, milí žáci, zahájení nového školního 2023/2024 proběhne v pondělí 4. září v budově ZUŠ Králíky ve 13:00 hodin. Nové žáky přípravného hudebního a tanečního oboru přivítáme v Králíkách ve...
article thumbnailVážení rodiče, děkujeme Vám za projevený zájem o studium na naší škole a návštěvu zápisu do ZUŠ. Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 zobrazíte po kliknutí na odkaz níže.   VÝSLEDKY...

QR kód

Klasifikace

Školský portál