Desatero pro rodiče a žáky

Desatero pro rodiče a žáky ZUŠ Králíky

 

1. Prvý den nového školního roku, který je shodný s nástupem do základní školy, zahajujeme vždy ve 13:00 hodin v sále školy, na odloučeném pracovišti v Červené Vodě v 15:00 hodin, v tanečním sále.

 

2. Do školy žák přichází 10 minut před začátkem výuky. V případě, že do školy jezdí na kole, škola za kolo neručí. Žák jej může zanechat ve stojanu před budovou a uzamknout. V žádném případě nesmí s kolem do budovy.

 

3. Žák dochází pravidelně a včas do výuky, na kterou se doma připravuje.

 

4. V době výuky má žák vypnutý mobil.

 

5. Jakákoliv nepřítomnost žáka musí být omluvena osobně, telefonicky, e-mailem apod., nejpozději do 24 hodin od počátku nemoci, při déletrvající nemoci nejpozději do 3 dnů. Po jejím ukončení přinese žák písemnou omluvenku od rodičů v žákovské knížce nebo notýsku. Plánovanou absenci žáka ve výuce omlouvejte předem.

 

6. Žák musí dbát o bezpečnost a předcházet úrazům. Každé poranění, úraz ihned nahlásí vyučujícímu.

 

7. Účinkování žáka na interních a veřejných akcích školy je jeho povinností a vystupuje vždy v odpovídajícím oděvu.

 

8. Dny prázdnin a státní svátky jsou dny volna, výuka proto neprobíhá.

 

9. Úplata za vzdělání se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

V tomto školním roce činí výše úplaty:   

Přípravné ročníky HO, TO, VO, LDO

 

950,- Kč/pol.

 

190Kč/měs.

Hudební obor (od 2. přípr. ročníku - I. a II. stupeň)

 

1500,- Kč/pol.

 

300Kč/měs.

Skupinová výuka HO (od 2. přípr. ročníku - I. a II. stupeň)

 

1300,- Kč/pol.           

 

260Kč/měs.

Obligátní nástroj

Kolektivní výuka HO

 

1100,- Kč/pol. 

1000,- Kč/pol.          

 

220Kč/měs.

200Kč/měs.

Komorní, souborová, orchestrální hra (žáci HO zdarma)

 

500,- Kč/pol. 

 

100Kč/měs.

Sborový zpěv (žáci HO zdarma)

 

500,- Kč/pol. 

 

100Kč/měs.

Taneční obor I. a II. stupně   

 

1200,- Kč/pol.

 

240Kč/měs.

Výtvarný obor I. a II. stupně

 

1100,- Kč/pol.

 

220Kč/měs.

Literárně-dramatický obor I. a II. stupně

 

1100,- Kč/pol.

 

220Kč/měs.

 

Úplata se hradí za pololetí vždy do 15.října a do 15. února nejlépe převodem na účet školy nebo v hotovosti v kanceláři školy / č.účtu: 240 742 4349/ 0800 /. Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí, školné se nevrací. Pokud je nemocný učitel, jeho nepřítomnost a případná náhrada výuky se řeší individuálně.

 

10. Další informace naleznete na našich webových stránkách www.zuskraliky.cz, facebooku školy.

 

Desatero pro rodiče a žáky ZUŠ ke stažení zde.

Novinky

article thumbnailPřijďte svojí účastí podpořit a oslavit svátek hudby se žáky, učiteli, absolventy ZUŠ Králíky a dalšími hudebními umělci - hosty na Vítání léta hudbou ve čtvrtek 21. června do kulturního domu Klub...
article thumbnailŽáci a učitelé tanečního oboru Základní umělecké školy Králíky Vás srdečně zvou na svůj závěrečný program „Tančíme pro radost 2018“, který se uskuteční ve velkém sále kulturního domu Klub Na...
article thumbnailPřijměte pozvání k zápisu nových žáků ke studiu v ZUŠ Králíky pro školní rok 2018/2019. Zápis nových žáků bude probíhat ve dnech:   Středa 13. 6. 2018 – 15:00– 17:00 hodin - v budově ZUŠ Králíky -...
article thumbnailSrdečně Vás zveme k návštěvě a prohlídce Absolventské výstavy závěrečných prací žáků výtvarného oboru ZUŠ, která je instalována v Městském muzeu Králíky od 17. 5. - 24. 6. 2018. Vernisáží jsme...

QR kód

Školský portál