Desatero pro rodiče a žáky

Desatero pro rodiče a žáky ZUŠ Králíky

 

 

1. Prvý den nového školního roku, který je shodný s nástupem do základní školy, zahajujeme vždy ve 13:00 hodin v hudebním sále školy, na odloučeném pracovišti v Červené Vodě v 15:00 hodin, v tanečním sále budovy ZŠ a MŠ Červená Voda.

 

2. Žák přichází do školy 10 minut před začátkem výuky. V případě, že do školy jezdí na kole, škola za kolo neručí. Žák jej může zanechat ve stojanu před budovou a uzamknout. V žádném případě nesmí s kolem do budovy.

 

3. Žák dochází pravidelně a včas do výuky, na kterou se doma připravuje.

 

4. V době výuky má žák vypnutý mobil.

 

5. Jakákoliv nepřítomnost žáka musí být omluvena, a to nejlépe osobně, telefonicky, e-mailem, nejpozději však do 3 dnů od počátku déletrvající nemoci. Po jejím ukončení přinese žák písemnou omluvenku od rodičů v žákovské knížce nebo notýsku. Plánovanou absenci žáka ve výuce omlouvejte předem.

 

6. Žák musí dbát o bezpečnost a předcházet úrazům. Každé poranění, úraz ihned nahlásí vyučujícímu.

 

7. Účinkování žáka na interních a veřejných akcích školy je jeho povinností a vystupuje vždy v odpovídajícím oděvu.

 

8. Dny prázdnin a státní svátky jsou dny volna, výuka proto neprobíhá.

 

9. Úplata za vzdělání se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 

V tomto školním roce činí výše úplaty:   

1. přípravné ročníky HO, TO, VO, LDO

 

1000,- Kč/pol.

 

100Kč/měs.

Hudební obor (od 2. přípr. ročníku - I. a II. stupeň)

 

1600,- Kč/pol.

 

320Kč/měs.

Skupinová výuka HO (od 2. přípr. ročníku - I. a II. stupeň)

 

1400,- Kč/pol.           

 

280Kč/měs.

Obligátní nástroj

Kolektivní výuka HO

 

1200,- Kč/pol. 

1000,- Kč/pol.          

 

240Kč/měs.

200Kč/měs.

Komorní, souborová, orchestrální hra (žáci HO zdarma)

 

500,- Kč/pol. 

 

100Kč/měs.

Sborový zpěv (žáci HO zdarma)

 

500,- Kč/pol. 

 

100Kč/měs.

Taneční obor I. a II. stupně   

 

1300,- Kč/pol.

 

2600Kč/měs.

Výtvarný obor I. a II. stupně

 

1200,- Kč/pol.

 

240Kč/měs.

Literárně-dramatický obor I. a II. stupně

 

1200,- Kč/pol.

 

240Kč/měs.

 

Úplata se hradí za pololetí vždy do 15.října a do 15. února nejlépe převodem na účet školy nebo v hotovosti v kanceláři školy / č.účtu: 240 742 4349/ 0800 /. Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí, školné se nevrací. Pokud je nemocný učitel, jeho nepřítomnost a případná náhrada výuky se řeší individuálně.

 

10. Další informace naleznete na našich webových stránkách www.zuskraliky.cz, facebooku školy.

 

Desatero pro rodiče a žáky ZUŠ ke stažení zde.

Novinky

article thumbnailVážení rodiče a zájemci o studium na naší škole, od konce měsíce dubna začínáme přijímat Vaše žádosti – přihlášky nových žáků ke studiu na Základní umělecké škole Králíky pro školní rok 2020/2021....
article thumbnailMilí rodiče a žáci Základní umělecké školy Králíky,   na základě nového vyhlášení MŠMT a stanovení harmonogramu pro znovuotevření škol vám s radostí oznamujeme, že od pondělí 11. května 2020 opět...
article thumbnailSŠUP Ústí nad Orlicí - obor design oděvů i pro tento rok vyhlásila soutěž Mladý módní tvůrce 2019/2020. Velice nás těší, že odborná porota vybrala ze 48 účastníků soutěže 14 finalistů, mezi kterými...
article thumbnailV úterý 10. 3. 2020 se v Základní umělecké škole Alfonse Muchy Letohrad konalo okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, kterého se za naši školu účastnili Jan Bartik ve hře na...

Klasifikace

QR kód

Školský portál