Desatero pro rodiče a žáky

Desatero pro rodiče a žáky ZUŠ Králíky

 

 

1. Prvý den nového školního roku, který je shodný s nástupem do základní školy, zahajujeme vždy ve 13:00 hodin v hudebním sále školy, na odloučeném pracovišti v Červené Vodě v 15:00 hodin, v tanečním sále budovy ZŠ a MŠ Červená Voda.

 

2. Žák přichází do školy 10 minut před začátkem výuky. V případě, že do školy jezdí na kole, škola za kolo neručí. Žák jej může zanechat ve stojanu před budovou a uzamknout. V žádném případě nesmí s kolem do budovy.

 

3. Žák dochází pravidelně a včas do výuky, na kterou se doma připravuje.

 

4. V době výuky má žák vypnutý mobil.

 

5. Jakákoliv nepřítomnost žáka musí být omluvena, a to nejlépe osobně, telefonicky, e-mailem, nejpozději však do 3 dnů od počátku déletrvající nemoci. Po jejím ukončení přinese žák písemnou omluvenku od rodičů v žákovské knížce nebo notýsku. Plánovanou absenci žáka ve výuce omlouvejte předem.

 

6. Žák musí dbát o bezpečnost a předcházet úrazům. Každé poranění, úraz ihned nahlásí vyučujícímu.

 

7. Účinkování žáka na interních a veřejných akcích školy je jeho povinností a vystupuje vždy v odpovídajícím oděvu.

 

8. Dny prázdnin a státní svátky jsou dny volna, výuka proto neprobíhá.

 

9. Úplata za vzdělání se řídí vyhláškou č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 

V tomto školním roce činí výše úplaty:   

1. přípravné ročníky HO, TO, VO, LDO

 

1000,- Kč/pol.

 

100Kč/měs.

Hudební obor (od 2. přípr. ročníku - I. a II. stupeň)

 

1600,- Kč/pol.

 

320Kč/měs.

Skupinová výuka HO (od 2. přípr. ročníku - I. a II. stupeň)

 

1400,- Kč/pol.           

 

280Kč/měs.

Obligátní nástroj

Kolektivní výuka HO

 

1200,- Kč/pol. 

1000,- Kč/pol.          

 

240Kč/měs.

200Kč/měs.

Komorní, souborová, orchestrální hra (žáci HO zdarma)

 

500,- Kč/pol. 

 

100Kč/měs.

Sborový zpěv (žáci HO zdarma)

 

500,- Kč/pol. 

 

100Kč/měs.

Taneční obor I. a II. stupně   

 

1300,- Kč/pol.

 

2600Kč/měs.

Výtvarný obor I. a II. stupně

 

1200,- Kč/pol.

 

240Kč/měs.

Literárně-dramatický obor I. a II. stupně

 

1200,- Kč/pol.

 

240Kč/měs.

 

Úplata se hradí za pololetí vždy do 15.října a do 15. února nejlépe převodem na účet školy nebo v hotovosti v kanceláři školy / č.účtu: 240 742 4349/ 0800 /. Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí, školné se nevrací. Pokud je nemocný učitel, jeho nepřítomnost a případná náhrada výuky se řeší individuálně.

 

10. Další informace naleznete na našich webových stránkách www.zuskraliky.cz, facebooku školy.

 

Desatero pro rodiče a žáky ZUŠ ke stažení zde.

Novinky

article thumbnailPřijměte pozvání na tradiční koncert starších žáků hudebního oboru, který se bude konat ve čtvrtek 23. ledna 2020 od 18:00 hodin v Evropském domě Králíky. Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé...
article thumbnailNaše škola ve spolupráci se SRP při ZUŠ Králíky Vás srdečně zve na VI. společenský ples ZUŠ Králíky 2020, který se bude konat v kulturním domě Klub Na Střelnici v pátek 31. 1. 2020 od 19:30 hodin....
article thumbnailS souvislosti s novým školním rokem 2019/2020 jsme od měsíce října otevřeli tyto vzdělávací kurzy pod doplňkovou činností Základní umělecké školy Králíky:       Kurz večerní kresby a malby   Lektor...

Klasifikace

QR kód

Školský portál